• SKAMBINK MUMS 00371 66088016

Prašome susisiekti su mūsų specialia klientų aptarnavimo grupe, jei turite bet kokių klausimų:

Tel.: 00371 66088016, Pirmadienį – Penktadienį 9–18 val
El. paštas: diet@stockholmdiet.com
Informacija apie bendrovę: SCIENCE22.COM SIA, registracijos numeris: 40203072376, juridinis adresas: Brīvības gatvė 171, LV-1012, Ryga, Latvija

Tel.: 00371 66088016, Pirmadienį – Penktadienį 9–18 val
El. paštas: diet@stockholmdiet.com
Informacija apie bendrovę: Content Distribution SIA, registracijos numeris: 40103972096, juridinis adresas: Kronvalda Boulevard 10-24, LV-1010, Riga, Latvia

Paslaugų teikimo sąlygos

 1. Naudojimo nuostatai
  1. Šie nuostatai taikomi paslaugų teikėjo SCIENCE22.COM SIA, registracijos numeris: 40203072376, juridinis adresas: Brīvības gatvė 171, LV-1012, Ryga, Latvija ir jo autorizuotos įmonės, įskaitant Content Distribution SIA, registracijos numeris: 40103972096 (toliau – Paslaugų teikėjas) interneto svetainėje StockholmDiet.com (toliau – Svetainė) siūlomoms paslaugoms (toliau – Paslaugos).
  2. Svetainės naudojimo sąlygos (toliau – Nuostatai) yra privalomi visiems asmenims, kurie naudojasi Svetaine, nepriklausomai nuo to, ar asmuo yra ar nėra registruotas Svetainės naudotojas (toliau – Naudotojas).
  3. Kartu su naudojimusi paslaugomis, įskaitant apsilankymą Svetainėje, įsigalioja naudojimosi Svetaine nuostatai. Jei naudotojas naudojasi Svetaine arba atlieka joje bet kokią veiklą, laikoma, kad atitinkamas Naudotojas yra susipažinęs su naudojimosi metu galiojančiais Nuostatais ir sutinka jų laikytis.
  4. Naudotojas, kuris nesutinka su bent viena iš šių Nuostatų sąlygų, neturi teisės naudotis Svetaine.
  5. Nuostatai taikomi visais klausimais, kurių neapima Latvijos Respublikoje galiojantys teisės aktai dėl naudojimosi paslaugomis, ir jie reiškia Paslaugų teikėjų ir Naudotojų susitarimą. Jei bet kurį iš šių Nuostatų Teismas yra pripažinęs negaliojančiu arba neįgyvendinamu, likę Nuostatai lieka galioti.
  6. Paslaugos teikėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai taisyti ir (arba) keisti Nuostatus. Nuostatai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje momento. Portalo Naudotojo pareiga yra sekti ir susipažinti su Svetainės Nuostatais, taip pat jų laikytis.
  7. Ši sutartis yra sudaryta neribotam laikui ir Paslaugų teikėjas pasilieka teisę vienašališkai nutraukti įsipareigojimus su Portalo Vartotoju, nurodant Vartotojui nutraukimo priežastis atititinkant pažeidimą pagal šias taisykles.
 2. Paslauga
  1. Paslauga yra dalyvavimas programoje, kuri apima informaciją, susijusią su sveika gyvensena ir mityba. Svetainėje skelbiama informacija yra tik informuojamojo pobūdžio ir negali atstoti profesionalios medicinos pagalbos, diagnostikos arba gydymo. Jeigu Naudotojui kyla abejonių dėl Svetainėje gautos informacijos arba klausimų apie savo sveikatą, Naudotojas turėtų pasikonsultuoti su gydytoju arba kitu sveikatos priežiūros specialistu. Naudotojai svetaine naudojasi savo pačių rizika ir atsakomybe.
  2. Paslauga gali neapsiriboti programomis, el. pašto paslaugomis, skelbimais ir skelbimų lentomis, pokalbių sritimis ir naujienų grupėmis bei atsisiunčiamomis mobiliųjų telefonų programomis, susijusiomis su Svetainėje teikiamomis paslaugomis.
  3. Portale gali būti nuorodų į trečiųjų asmenų interneto svetaines ar paslaugas, už kurių turinį Paslaugos teikėjas nėra atsakingas. Paslaugos teikėjas jokiu būdu nėra atsakingas už Naudotojams padarytus nuostolius, susijusius su trečiųjų asmenų svetainėmis.
  4. Ši paslauga nerekomenduojama nėščioms moterims, vaikams ir jauniems žmonėms, bei sergantiems.
 3. Paslaugos gavimo techninis procesas
  1. Naudotojas, užsiregistravęs Svetainėje nustatyta registracijos tvarka, gauna Svetainėje siūlomas Paslaugas.
  2. Pildydamas registracijos anketą Naudotojas turi nurodyti teisingą, išsamią ir aktualią informaciją.
  3. Norėdamas užsiregistruoti portale ir gauti Paslaugą, Naudotojas turi atlikti šią arba kitą (pagal Svetainėje esančius nurodymus) veiklą:
   1. užpildyti Svetainėje esančią anketą;
   2. užpildęs anketą nurodyti savo el. pašto adresą, kuriuo Paslaugos teikėjas Naudotojui siųstų informaciją apie Paslaugos gavimą;
   3. pasirinkti tinkamiausią mokėjimo sistemą, kuria naudojantis būtų atliktas mokėjimas už Paslaugą;
   4. turi būti atlikta visa būtina veikla, kad būtų atsiskaityta už Paslaugą;
   5. turi būti užpildyta registracijos anketa.
  4. Atlikęs mokėjimą, Naudotojas gaus anketoje nurodytu el. pašto adresu pranešimą apie tai, kad sėkmingai užsiregistravo dalyvauti programoje ir Paslauga yra prieinama.
 4. Paslaugos kokybė
  1. Paslauga teikiama tokia, kokia ji yra, ir tai reiškia, jog Paslaugų teikėjas negarantuoja, kad
   1. Paslauga atitinka Naudotojo reikalavimus;
   2. Paslaugos teikimo metu negalimos techninės klaidos, techniniai trukdžiai, saugos srities trūkumai;
   3. Paslauga bus prieinama bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje.
  2. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties vienašališkai nutraukti bendradarbiavimą su Naudotoju, įskaitant, jei įtariama, kad Naudotojas nurodė neteisingus duomenis Registracijos anketoje, arba yra įtariama, kad Naudotojas pirko Paslaugą nesąžiningu būdu.
  3. Informacija apie Paslaugas Svetainėje yra nuolat atnaujinama, keičiama arba papildoma. Todėl Svetainėje nurodomos paslaugų kainos, aprašai ir kita informacija gali būti nurodyta neteisingai arba neišsamiai.
  4. Vaizdai turi iliustracinę reikšmę ir prekės, paslaugos tikroji išvaizda gali skirtis nuo skelbimuose nurodytų vaizdų.
 5. Paslaugos apmokėjimas
  1. Kad gautų Paslaugas, kurios prieinamos Svetainėje, Naudotojas įsipareigoja teikti būtiną informaciją, užtikrinančią, kad Paslaugos apmokėjimo transakcija būtų veiksminga, įskaitant (bet ne tik) sąskaitos arba kredito kortelės numerį, informaciją apie kredito kortelės galiojimo terminą ir (arba) atsiskaitymus atliekančio asmens vardą, pavardę ir asmens kodą.
  2. Atsiskaitydamas už Paslaugas Naudotojas užtikrina ir garantuoja, kad:
   1. turi teisę naudotis atsiskaitymams už Paslaugą skirta kredito kortele arba kitu mokėjimo metodu;
   2. pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir išsami.
  3. Pateikdamas šių Nuostatų 5 dalyje esančią informaciją, Naudotojas suteikia Paslaugos teikėjui teisę šiuos duomenis perduoti trečiajam asmeniui, kad užtikrintų visišką Paslaugos apmokėjimą.
  4. Kai vartotojas pasirenka ir perka Prenumeratos paslaugą, mokėjimai bus atliekami automatiškai kartą per mėnesį.
 6. Naudotojo paskyra
  1. apęs Svetainės Naudotoju, Naudotojas sutinka, kad būtų tvarkomi profilyje nurodyti duomenys. Sukūrus paskyrą Portale, Naudotojas yra atsakingas už šios paskyros naudojimą.
  2. Kiekviena Naudotojo paskyra Svetainėje yra sukurta individualiai kiekvienam Naudotojui ir yra skirta asmeniniam naudojimui, Naudotojas neturi teisės savo paskyros perduoti naudoti kitam asmeniui.
  3. Paslaugos teikėjas turi teisę nutraukti naudojimąsi Naudotojo sąskaita be perspėjimo ir sumokėtos įmokos grąžinimo galimybės, jei:
   1. registruodamasis Naudotojas nurodė neteisingus ir netikslius duomenis;
   2. Naudotojas perdavė savo paskyrą naudotis kitam asmeniui;
   3. kyla įtarimų dėl sukčiavimo, neleistino arba neteisėto sandorio vykdymo;
   4. Naudotojas yra kitu būdu pažeidęs Svetainės Nuostatus.
  4. Naudotojas turi teisę uždaryti ir (arba) panaikinti savo Naudotoja paskyrą atlikdamas tam tikrus veiksmus Svetainėje ir (arba) išsiųsdamas Paslaugos teikėjui el. paštu diet@stockholmdiet.com pranešimą apie ketinimą uždaryti savo paskyrą.
  5. Po Naudotojo paskyros panaikinimo Paslaugos teikėjas turi teisę panaikinti visą informaciją apie Naudotoją, įskaitant (bet ne tik) mitybos planus, svorio analizę, interneto konsultacijas su mitybos specialistu.
 7. Už Paslaugą sumokėtų pinigų grąžinimas
  1. Naudotojas turi teisę paprašyti grąžinti visus sumokėtus pinigus per 14 dienų laikotarpį po sumokėjimo už Paslaugą, jei nėra nurodyta kitaip Svetainėje arba Paslaugos apraše. Kad būtų sugrąžinti sumokėti pinigai, Naudotojas turi el. paštu diet@stockholmdiet.com kreiptis į Paslaugos teikėją ir prie šio el. pašto pranešimo pridėti mokėjimo atlikimą patvirtinantį dokumentą ir prašymą grąžinti sumokėtus pinigus (atsisakymo teisių naudojimo forma).
  2. Jei Svetainėje registruotas Naudotojas dėl kokių nors priežasčių nėra patenkintas pasiektais rezultatais, Paslaugos teikėjas garantuoja, kad sumokėtą pinigų sumą grąžins tą pačią darbo dieną po prašymo gavimo.
  3. Jei Portalas nustatė, kad Vartotojo skundas yra nepagrįstas, o Vartotojas nesutinka su Portalo tokiu nustatymu , Vartotojas turi teisę naudoti normatyviniuose aktuose nurodytus alternatyvius ginčų sprendimo būdus, pateikiant prekių pardavėjui raštišką pareiškimą dėl neteisminio ginčo sprendimo, nurodant:
   1. vardą, pavardę, kontaktinę informaciją;
   2. pareiškimo pateikimo datą;
   3. Ginčo esmę, pretenzijas ir jų pagrindą.
 8. Konkursai, akcijos ir reklama
  1. Naudotojas, suvedęs savo asmeninius duomenis į Svetainę, įskaitant (bet neapsiribojant) el. pašto adresą ir (arba) telefono numerį, sutinka, kad jam būtų siunčiama informacija tiek el. paštu, tiek telerinkodaros arba bet kuriuo kitu Paslaugų teikėjo pasiūlytu formatu, kurią siųs Paslaugų teikėjas ir Paslaugų teikėjo bendradarbiavimo partneriai, apimančią įvairios rūšies su Svetaine susijusias aktualijas, reklamines akcijas ir kitas Paslaugas.
  2. Bet kurios rūšies konkursai arba kitos akcijos (toliau – Reklaminės akcijos), kurios yra naudojamos Svetainėje, gali būti reguliuojamos atskirai, ne pagal šiuos Nuostatus. Prieš dalyvaujant Reklaminėse akcijose prašoma susipažinti su Reklamai taikomais Nuostatais. Jei Reklamai taikomi Nuostatai prieštarauja šiems Nuostatams, galioja konkrečios Reklamos Nuostatai.
  3. Naudotojas kurį laiką gali atsisakyti gauti Reklamą, laikydamasis atitinkamų nurodymų arba parašęs Paslaugos teikėjui el. paštu diet@stockholmdiet.com.
 9. Intelektinė nuosavybė
  1. Paslaugos teikėjui priklauso išimtinės teisės į visą informaciją, kuri randama Svetainėje, todėl bet koks trečiųjų asmenų vykdomas turinio, apipavidalinimo tvarkymas, duomenų tolesnis platinimas ir (arba) kitoks informacijos naudojimas bei platinimas, imant juos iš Svetainės be Paslaugos teikėjo leidimo arba rašytinio sutikimo, yra autorių teisių ir kitų teisių pažeidimas, už kurį baudžiama pagal Latvijos Respublikos įstatymus.
  2. Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo atveju Paslaugos teikėjas turi teisę patraukti atsakomybėn nusižengusį asmenį, kuris yra visiškai atsakingas už visą padarytą žalą, kuri yra arba gali būti padaryta Paslaugos teikėjui ir trečiajam asmeniui (įskaitant ir negautą pelną).
 10. Paslaugos teikėjo atsakomybė
  1. Paslaugos teikėjas nėra jokiu būdu atsakingas už Naudotojui padarytus nuostolius tuo atveju, jeigu Naudotojas nesilaikė Svetainės Nuostatų ir (arba) Paslaugos teikėjo mitybos specialisto nurodymų.
  2. Paslaugos teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kuri buvo padaryta Naudotojui arba trečiajam asmeniui vadovaujantis Paslaugoje nurodytais meniu arba kita Svetainėje pateikta medžiaga.
  3. Paslaugos teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už Naudotojo veiklą ir padarytus nuostolius trečiajam asmeniui.
 11. Duomenų apsauga
  1. Visi į Svetainę įkelti Naudotojų asmeniniai duomenys ir asmeniniai identifikavimo kodai saugomi pagal Latvijos Respublikos normatyvinius aktus. Šie duomenys apdorojami pagal LR teisės aktuose nustatytus bendruosius asmens duomenų apdorojimo principus.
  2. Paslaugos teikėjas turi teisę publikuoti ir panaudoti medžiagą, kurią yra gavęs iš Naudotojo, jei tik Naudotojas nėra to uždraudęs. Tai netaikoma asmens duomenims arba asmeninei informacijai, kuri yra laikoma konfidencialia.
 12. Ginčų sprendimas
  1. Visi paslaugos teikėjo ir Naudotojo ginčiai sprendžiami derybomis. Jei taikiai išspręsti ginčų nepavyksta, jie sprendžiami Latvijos Respublikos teismuose atsižvelgiant į Nuostatus ir Latvijos Respublikos normatyvinius aktus.

Privatumo politika

  Ši privatumo politika informuoja, kaip SCIENCE22.COM SIA, registracijos numeris: 40203072376, juridinis adresas: Brīvības gatvė 171, LV-1012, Ryga, Latvija (toliau – Valdytojas) tvarko informaciją ir asmens duomenis tinklalapyje StockholmDiet.com (toliau – Tinklalapis). Ši privatumo politika paaiškina, kaip Valdytojas tvarko asmens duomenis ir informuoja apie duomenų subjekto teises pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą nr. 2016/679 (toliau - Reglamentas).

 1. Informacija apie Valdytoją:
  1. Valdytojo kontaktiniai duomenys: SCIENCE22.COM SIA, registracijos numeris: 40203072376, juridinis adresas: Brīvības gatvė 171, LV-1012, Ryga, Latvija. El. paštas: diet@stockholmdiet.com; Kontaktinis telefono numeris: 00371 66088016.
 2. Valdytojo asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisiniai pagrindai:
  1. Valdytojas, suteikdamas paslaugas Tinklalapyje, apdoros šiuos duomenis:
   Nr. Asmens duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenų tvarkymo procesas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas pagal Reglamentą Duomenų saugojimo laikotarpis (mėnesiais)
   1 Komercinių pranešimų siuntimas. Informacijos apie kalbos mokymosi paslaugas siuntimas. El. pašto adresas, telefono numeris, vardas ir pavardė, IP adresas, adresas (šalis, miestas), naudojamas įrenginys, naudojama naršyklė, atidarymo laikas ir data, atsakymas į el. laišką arba jo blokavimas, paspaudimų skaičius. Teisiniai Valdytojo interesai (6 straipsnio 1 dalies f punktas). Toks pats, kaip nurodyta antrame paragrafe.
   2 Paslaugos teikimas ir kliento identifikacija (įskaitant naudotojo paskyros administravimą, mokėjimo paslaugas). Naujų naudotojų registravimas, naudotojų prieiga prie paslaugos ir slaptažodžio keitimo bei paslaugos teikimas. El. pašto adresas, telefono numeris, vardas, pavardė, gimimo data (diena, mėnuo, metai), lytis, paskyros numeris, mokėjimo metodas, mokėjimo data, paslaugos, už kurią buvo padarytas mokėjimas, tipas. Sutarties vykdymo užtikrinimas (6 straipsnio 1 dalies b punktas). Nuo paslaugos teikimo nutraukimo iki 120 mėnesių (civilinis senaties terminas yra 10 metų).
   3 Mokestinių prievolių vykdymas. Kliento gimtosios šalies nustatymas pridėtinės vertės mokesčio šaliai nustatyti. Kliento gyvenamoji šalis. Teisinės prievolės vykdymas (6 straipsnio 1 dalies c punktas). Toks pats, kaip nurodyta antrame paragrafe.
   4 Reglamento ir vartotojų apsaugos įstatymų reikalavimų vykdymas. Asmeninių pareiškimų ir pretenzijų tvarkymas. Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Teisinės prievolės vykdymas (6 straipsnio 1 dalies c punktas). Toks pats, kaip nurodyta antrame paragrafe.
   5 Valdytojo rinkodaros strategijos rengimas. Klientų segmento identifikavimas, rinkodaros strategijos rengimas. Lytis, gimimo metai. Teisėti Valdytojo interesai (6 straipsnio 1 dalies f punktas). 24 mėnesiai.
  2. Be anksčiau paminėtų tikslų, Valdytojas taip pat gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis siekdamas vykdyti įstatyme nurodytą prievolę, arba siekdamas apsaugoti savo teisinius interesus kreipdamasis į teismą, valstybės ar vietos valdžią.
  3. Duomenys, kurių teisinis pagrindas yra užtikrinti sutarties vykdymą (žiūrėti lentelę Nr. 2 žemiau), yra būtini norint Jums suteikti įsigytą paslaugą. Be šių duomenų, paslaugos teikimas gali būti sudėtingas arba neįmanomas.
 3. Skaidrumas ir duomenų perdavimas trečiosioms šalims:
  1. Valdytojas gali perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims šiais atvejais:
   1. Valdytojas gali perduoti Jūsų asmens duomenis profesionaliems konsultantams, siekiant valdyti riziką, gauti profesionalių patarimų ar siekiant teisinės savo interesų apsaugos pagal Valdytojui skirtus reikalavimus;
   2. Jūsų mokėjimo duomenis, susijusius su prekių ar paslaugų pirkimu Tinklalapyje, gali tvarkyti Tinklalapio mokėjimo paslaugų teikėjai. Valdytojas šiais duomenimis dalinsis su Tinklalapio mokėjimo paslaugų teikėjais tik tiek, kiek yra būtina norint užtikrinti Jūsų mokėjimą ar pinigų grąžinimą, arba kad galėtume tvarkyti Jūsų skundus;
   3. Valdytojas gali perduoti Jūsų asmens duomenis trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, serverių ir jų priežiūros paslaugų teikėjams, rinkodaros paslaugų teikėjams, ir kt., tiek, kiek tai yra būtina norint užtikrinti Jūsų įsigytos paslaugos teikimą ar teisinius Valdytojo interesus. Subrangos sutarčių sudarymo atveju Valdytojas imsis visų būtinų priemonių Jūsų asmens duomenų konfidencialumui užtikrinti.
 4. Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės:
  1. Turite teisę reikalauti ir gauti visą informaciją (asmens duomenis), tvarkomą Valdytojo, per vieną mėnesį.
  2. Turite teisę ištaisyti ir papildyti bet kokius netikslius ar pasenusius Jūsų asmens duomenis.
  3. Turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamento nuostatas.
  4. Turite teisę gauti savo asmens duomenis ir juos perduoti kitam asmens duomenų valdytojui pagal Reglamento nuostatas.
  5. Turite teisę reikalauti savo asmens duomenų sunaikinimo, tačiau atkreipkite dėmesį, jog Valdytojas negali sunaikinti duomenų, kurie turi būti tvarkomi, nes toks įsipareigojimas yra numatytas įstatymuose.
  6. Turite teisę reikalauti Jūsų asmens duomenų tvarkymo apribojimo pagal Reglamento nuostatas.
  7. Jei reikalaujate sunaikinti ar nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, reikalingu su Jumis sudarytos sutarties vykdymui ir Jūsų užsakytos paslaugos teikimui, paslauga gali būti sunkiai pasiekiama arba neįmanoma dėl tokių asmens duomenų tvarkymo apribojimų.
  8. Turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 5. Komunikacija:
  1. Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, pateikti skundą ar turite klausimų, susisiekite su mumis el. paštu: diet@stockholmdiet.com arba telefonu 00371 66088016.
  2. Jei manote, kad Jūsų asmeninės informacijos tvarkymas Tinklalapyje pažeidžia duomenų apsaugos taisykles, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, siųsdami jį adresu Blaumaņa gatvė 11/13, Centra rajons, Ryga, LV-1011, www.dvi.gov.lv.
 6. Informacija apie rinkodaros pranešimus:
  1. Jei Jūs sutikote, Tinklalapis Jums siųs rinkodaros pranešimus elektroniniais laiškais arba žinutėmis, kad suteiktų Jums aktualią informaciją apie paslaugas, kurias teikia Tinklalapis ar Tinklalapio partneriai.
  2. Bet kuriuo metu galite atsisakyti Tinklalapio siunčiamų rinkodaros pranešimų gavimo. Tai galite padaryti:
   1. Spustelėdami ant “Norėdami atsisakyti tolimesnių laiškų prenumeratos, spauskite čia” nuorodos, esančios bet kuriame el. pašto pranešime.
   2. Susisiekdami su mūsų klientų aptarnavimo komanda el. paštu: diet@stockholmdiet.com arba telefonu 00371 66088016.
  3. Jei nusprendžiate atsisakyti rinkodaros pranešimų gavimo, Valdytojas atnaujins Jūsų profilį, kad užtikrintų, jog ateityje šių pranešimų nebegautumėte.
  4. Atkreipkite dėmesį, jog dėl Tinklalapyje esančio plataus tarpusavyje susijusių paslaugų tinklo gali prireikti kelių dienų, kad informacija būtų atnaujinta visose mūsų sistemose, todėl galite tebegauti mūsų pranešimus iki kol apdorosime Jūsų prašymą.
 7. Slapukų naudojimas:
  1. Kaip ir kitose svetainėse, Tinklalapyje yra naudojami slapukai. Slapukai yra maži duomenų failai, kurie leidžia Tinklalapiui Jums teikti greitesnę ir saugesnę patirtį svetainėje. Kai lankotės ar kitaip susiduriate su Tinklalapiu, paslaugomis, aplikacijomis, įrankiais ar pokalbių svetainėmis, Tinklalapis arba autorizuoti Tinklalapio paslaugų tiekėjai gali naudoti slapukus, siekiant suteikti Jums geresnį, greitesnį ir saugesnį puslapių naršymą, taip pat ir reklaminiais tikslais.
  2. Slapukai gali talpinti informaciją, kuri atpažintų vartotoją, bet mums prieinami Jūsų asmens duomenys gali būti susiję su slapukų renkama Ir saugoma informacija.
  3. Slapukai Tinklalapyje yra naudojami šiais tikslais:
   1. Naršymo trukmės valdymas ir vartotojo autentifikavimas;
   2. Tinklalapio funkcionalumo užtikrinimas;
   3. Lankytojų srauto statistikos surinkimas – lankytojų skaičius, laikas praleistas svetainėje;
   4. Tinklalapio efektyvumo gerinimas;
   5. Jūsų įpročių nustatymas.
  4. Kadangi Tinklalapis naudoja slapukus Jūsų įpročių sekimui, Tinklalapis Jus informuoja apie slapukų naudojimą ir prašo Jūsų sutikimo naudoti slapukus pagal nustatytus teisės aktus.
  5. Jūs galite ištrinti pasirinktus slapukus (daugiau informacijos – www.youronlinechoices.com/lv).
  6. Galite ištrinti visus slapukus, kurie jau yra išsaugoti Jūsų kompiuteryje. Taip pat, galite nuspręsti neleisti slapukams būti saugomiems, bet tokiu atveju turite rankiniu būdu nurodyti šį pasirinkimą kiekvieną kartą lankantis Tinklalapyje.
  7. Tinklalapis negali garantuoti, kad išjungus slapukus visos Tinklalapio paslaugos veiks be sutrikimų.
  8. Tinklalapis naudoja tikslinius (reklaminius) slapukus tam, kad suasmenintų Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį, taip pat, kad rodytų pasiūlymus, kurie būtų aktualūs Jums. Tiksliniai slapukai analizuoja naršymo istoriją ir šie duomenys yra naudojami Jums pateikti komercinius pasiūlymus.
  9. Tinklalapis kruopščiai išnagrinėjo ir atrinko sąrašą partnerių, kurie įvedė papildomus slapukus, neturinčius galimybės pasiekti Jūsų asmeninių duomenų, ir kurie negali būti susieti su konkrečiu asmeniu, bet leidžia užtikrinti sklandų paslaugų teikimą.
 8. Privatumo politikos pakeitimai:
  1. Jei Valdytojas įveda svarbius šios Privatumo politikos pokyčius, Valdytojas Jus apie juos informuos Tinklalapyje arba kitu būdu, pavyzdžiui, atsiųs Jums el. laišką, kad galėtumėte peržiūrėti pokyčius prieš tęsiant bet kokį tolimesnį Tinklalapio naudojimą.

  Telefono numeris: 00371 66088016, Pirmadienį – Penktadienį 10:00-17:00

  El. paštas: diet@stockholmdiet.com

  Įmonės informacija: SCIENCE22.COM SIA, registracijos numeris: 40203072376, juridinis adresas: Brīvības gatvė 171, LV-1012, Ryga, Latvija

SCIENCE22.COM SIA
Registracijos numeris: 40203072376
Juridinis adresas: Brivibas Street 171, LV-1012, Riga, Latvia
Tel. 00371 66088016
El. paštas: diet@stockholmdiet.com
ATSISAKYMO TEISIŲ FORMA

Jeigu norite nutraukti sutartį ir atšaukti paslaugą, prašome užpildyti, pasirašyti ir išsiųsti šią formą mums paštu (SCIENCE22.COM SIA, Brivibas Street 171, LV-1012, Riga, Latvia) arba elektroniniu paštu (diet@stockholmdiet.com),

 • Aš ____________________________ pareiškiu, kad noriu nutraukti sutartį dėl www.stockholmdiet.com paslaugų gavimo, kurią esu pasirašęs.
 • Užsakymo data ________________________________
 • Vartotojo vardas ir pavardė ________________________________
 • Vartotoja adresas ir telefona numeris ________________________________
 • Elektroninio pašto adresas su kurio registruojas klientas ________________________________
 • Vartotojo parašas ________________________________
 • Data ________________________________
Download